Интернетът ви свързва, интернет ви дели – малко тъжна е тази ваша обич, нали?

Comments (0)

Leave a Reply