При възпитанието на децата главното е общуването

Основна цел на възпитанието на децата е постигане на нравствена връзка с тях. Ако родителите осъзнават това напълно,тяхното участие в живота на детето в никакъв случай няма да се сведе само до контрол…