Алфа жената – 21 урока за живота, които можем да научим от нея

Що е то алфа жена? С Алфа (първата буква от гръцката азбука), когато става дума за животинския свят или за нас, хората, обозначаваме индивид, който е по природа водач. Такъв, който се отличава от друг…