Кога наистина сливиците трябва да се отстранят

Днес медицината е категорична, че в човешкия организъм няма нищо излишно. Това се отнася и за апендикса и сливиците. След 12-годишна възраст сливиците намаляват своите размери, а с навършването на 20-…

При възпитанието на децата главното е общуването

Основна цел на възпитанието на децата е постигане на нравствена връзка с тях. Ако родителите осъзнават това напълно,тяхното участие в живота на детето в никакъв случай няма да се сведе само до контрол…