Преданието за отсичането на главата на светия пророк, предтеча и кръстител Господен Йоан…

Comments (0)

Leave a Reply