I believe I can fly

“Винаги съм знаела, че мога да летя, но крилата ми бяха здраво завързани за гърба с бяла сатенена панделка. Усещането беше как тази панделка се развързва и крилата ми се разтварят, в началото омачкани…