Статистиката показва, че хората предпочитат да посещават интернет сайтове, които отговарят най-точно и пълно на техните потребности, интереси и увлечения.
Друга статистика сочи, че жените са най-активните интернет потребители в България.
Практиката пък показва, че в българското уебпространство има известна празнота – от информация, която да отговори подобаващо на нуждите, интересите и потребностите на българската жена.
Тя е интелигентна, амбициозна, любознателна, предприемчива, чувствителна, красива, романтична, обичаща, домакиня, майка, професионалист, забавна, вълнуваща, нежна, ранима…
Според нас българската жена има нужда от своето онлайн издание, което да й дава достъп до пълна и конкретно насочена информация, да й одигурява възможност да преценява и взима своите решения.
ТЯ е различно списание – списание за жената, която има високи очаквания, която задава въпроси и иска да намери отговорите.
ТЯ е списание, което отговаря на нуждите и настроенията на съвременната жена.
ТЯ предлага задълбочена информация по различни теми.
ТЯ е за жената с усет към красивото.
ТЯ е място, където българската жена може да се отпусне и да се наслаждава.
ТЯ е собственото пространство и личния кръг на жената.
ТЯ е мястото, където жената може да се подготви за най-важните събития в живота си.
ТЯ предлага на жените повече: повече женственост, повече професионализъм, повече отговорност, повече емоция, по-голяма близост до съвременните тенденции в различните сфери на живота.
ТЯ е предизвикателството на женските издания.
ТЯ не дава съвети. ТЯ дава алтернативи и избор.
ТЯ предлага нов стандарт на жените.

ТЯ е проект на Волента, възникнал в самото си начало като резултат от проучване на пазара, показало нарастващото нежелание на жените да бъдат подценявани.

Авторско право
Цялото съдържание на този сайт, с всички статии, новини, текстове и снимков матерал е защитено от ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА с всички запазени права и законови последици.
Вие имате право да сваляте или да отпечатвате отделни страници, статии и раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАКОНА.
Вие нямате право да възпроизвеждате, да предавате, да използвате статиите и снимковия материал или да използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без да упоменете като източник, че съответната информация е взета от нас (www.tia.bg) и да посочите линк, водещ към нас. Освен това, за да ползвате каквато и да било част от материалите – текстови и снимкови, публикувани в този сайт ТРЯБВА да имате предварително писмено разрешение от Волента ЕООД.