Магданозът е истинско здраве в чинията

Магданозът, който неслучайно много хора определят като най-популярната подправка на света, наистина е нещо далеч повече от обикновена декорация за чинията с храна. Античните гърци го считали за свещен…