Наситените мазнини: наистина ли са (толкова) вредни?

Наситените мазнини са вредни! Чуваме това едва ли не всеки ден и от всички посоки. Наистина ли всъщност наситените мазнини са вредни? И ако да, наистина ли вредата от тях е толкова голяма? Най-често в…