7 януари: Събор на свети пророк, предтеча и кръстител Господен Йоан

Comments (0)

Leave a Reply